Jesteśmy zwolennikami ekologii
Sprawdź sam
czytając nasze artykuły

BHP na elektrowni wiatrowej

W licznych zawodach obowiązują określone wymagania dotyczące stanowisk pracy, zasad bezpieczeństwa, czasu pracy a nawet prac związanych z konserwacją systemów. Związane z wykonywaniem zadań wpływają konsekwentnie na bezpieczeństwo zarówno pracowników oraz osób postronnych. Takie wymagania obejmują nie tylko zasady zachowania się w danym miejscu. W zależności od charakteru miejsca, wpływają również na odzież i wyposażenie pracownika. Dobrym tego przykładem są elektrownie wiatrowe. W ostatnich latach ich liczba oraz popularność znacząco wzrosła, szczególnie tam gdzie są ku temu doskonałe warunki. W dobie rosnących rachunków i kosztów energii elektrycznej wiele osób wybiera właśnie takie rozwiązania. Należy jednak pamiętać, że przepisy BHP obowiązują również i w tych dziedzinach. Wiąże się to między innymi z pracami na wysokościach, które już same w sobie są niebezpieczne i często wymagają odpowiedniej asekuracji, nie tylko ze strony sprzętu, również i osób trzecich. W przypadku elektrowni należy pamiętać również o tym, że na otwartej przestrzeni wiatr stanowi dodatkowe ryzyko. Z tego powodu w sytuacji, kiedy przekracza o dopuszczalne wartości nie należy podejmować czynności lub je przerwać. Pod wieloma względami kwestie odpowiednie zabezpieczenie rozwiązuje właściwie dobrana odzież oraz środki ochrony indywidualnej. Można ją znaleźć w hurtowni bhp na stronie https://magrosbhp.pl dzięki czemu pracownik otrzyma kompleksowe rozwiązania. Prace w obrębie wieży, gondoli oraz innych elementów elektrowni wiatrowej wymaga jednocześnie wiedzy i doświadczenia. Na tak dużych wysokościach nie można dopuścić, bowiem do błędów. Te zazwyczaj kończą się poważnymi urazami a w skrajnych przypadkach nawet śmiercią.

Tym samym dla pracowników wykonujących tego rodzaju czynności powinno się przeprowadzać odpowiedni instruktarz. Dzięki temu wiedzą oni jak należy postępować w zależności od sytuacji. Z kolei wykonywanie samych prac powinno przebiegać wedle wcześniejszego planu. To poprawi bezpieczeństwo i zminimalizuje ryzyko związane z niespodziewanymi sytuacjami.